Thursday, June 11, 2009

Muhammad QutbMukadimmah Muhammad Qutb Sebagai Renungan

Nukil beliau dalam buku ‘Salah Faham Terhadap Islam’ :
Di sini biar kita memberi peluang kepada Tuan Gladstone Perdana Menteri lnggeris di zaman Queen Victoria menerangkan polisi itu dengan jelas dan terus terang. Beliau mengangkat al-Quran dan berkata kepada para anggota-anggota Parlimen Inggeris, Selama kitab ini berada di tangan orang Mesir, maka selama itulah kita tidak akan menikmati keamanan di negeri itu.”


Jadi, yang menjadi sasaran-sasaran polisi Inggeris ialah melemahkan ilmu agama Islam, mengikiskan kesuciannya pada hati penganut, memusnahkan imejnya di dalam fikiran dan hati kecil mereka agar mereka keluar dari agama itu dan menjauhi diri dari undang-undang dan peraturannya, supaya dengan langkah demikian penjajah-penjajah Inggeris dapat bertapak kukuh di negeri itu.


Demikianlah polisi yang dijalankan Inggeris di Mesir. Di samping itu Inggeris mengatur pula satu polisi pendidikan yang mengabaikan pengajian dan penjelasan tentang hakikat agama Islam. Apa yang diajar di sekolah-sekolah hanya ibadat-ibadat, sembahyang-sembahyang, zikir-zikir dan ucapan-ucapan tasbih, tarikat-tarikat sufi. Cara membaca Quran untuk mengambil berkat dan ajaran-ajaran akhlak secara teori saja.


Penuntut-penuntut tidak pernah diajar tentang Islam sebagai satu sistem ekonomi dan sosial, sebagai satu sistem pemerintahan atau sebagai satu sistem pendidikan dan pengajaran atau sebagai satu cara hidup dan pemimpin kehidupan.


Apa yang diajar kepada mereka ialah keraguan-keraguan dan kekeliruan-kekeliruan faham terhadap Islam yang diatur oleh para orientalis dan lain-lain pendokong-pendokong perjuangan salib dan Eropah. Mereka berbuat demikian agar umat Muslimin terkeliru dengan agama mereka sendiri dan agar politik penjajahan Inggeris yang keji itu terlaksana.


Dan sebagai pelajaran ganti mereka mengajar anak-anak muda Islam tentang keagungan Eropah. Mereka diajar bahawa sistem-sistem kemasyarakatan yang sebenar ialah sistem-sistem kemasyarakatan yang telah berjaya membangun negara-negara Eropah. Mereka diajar bahawa sistem ekonomi yang tulin ialah sistem ekonomi yang telah disusun oleh otak-otak orang Eropah, mereka diajar bahawa perlembagaan pemerintahan yang paling baik ialah perlembagaan yang telah dihasil dan dikembangkan oleh pengalaman orang-orang Eropah, mereka seterusnya diajar bahawa hak-hak manusia itu adalah hasil deklarasi revolusi perancis, dan sistem demokrasi adalah diasas dan dimajukan oleh bahasa Inggeris, sedangkan tamaddun hari ini adalah dibatu asaskan oleh Empayar Rome.


Pendeknya orang-orang Inggeris menggambarkan negeri Eropah kepada pelajar-pelajar Islam sebagai satu-satunya negeri raksasa yang tiada siapa yang boleh menandinginya dan meng gambarkan negeri Timur sebagai negara Awang Kenit yang kerdil yang tidak boleh berdiri di atas kaki sendiri, malah pasti selama-lamanya tunduk dan menumpang kemajuan negeri Eropah.


Dan akhirnya politik yang diaturkan oleh Inggeris telah membawa hasil yang baik, di mana generasi-generasi muda Mesir tidak lagi merasa mempunyai kewujudan dan keperibadian sendiri, mereka seluruhnya telah diperhambakan Eropah dan mereka telah terbenam sedalam-dalamnya di dalam perbudakan Eropah, mereka tidak dapat melihat dengan mata hati mereka sendiri, mereka tidak dapat berfikir dengan akal fikiran mereka sendiri, mereka melihat mengikut apa yang dilihat oleh orang-orang Eropah dan mereka hanya mendokong fikiran-fikiran yang dikehendaki oleh orang orang Eropah.


Kaum intelek hari ini merupakan buah-buah hasil dan politik yang disusun oleh penjajah. Mereka tidak mengetahui sesuatu darihal Islam kecuali fahaman-fahaman dan gambaran-gambaran yang menimbulkan keraguan, malah mereka tidak memahami seluruh ajaran Islam kecuali mengikut apa yang diajar oleh guru-guru Eropah. Dan justru kerana itu mereka turut menganjur persis seperti orang-orang Eropah supaya agama dipisahkannya dan pemerintahan dan dipisahkan dan sains.


Akibat kejahilan dan kelalaian, mereka lupa bahawa agama yang telah ditinggalkan oleh Eropah itu suatu agama yang berlainan dan agama yang diperjuangkan pengembang-pengembang Islam. Suasana-suasana yang melingkupi Eropah dan yang telah memaksakannya bertindak memusuhi dan memencilkan agama adalah suasana-suasana yang khusus bagi orang-orang Eropah di sana saja. Suasana-suasana itu tidak berlaku di negeri-negeni Islam di Timur, malah tidak mungkin berlaku di sini. Justru kerana itu apabila kaum intelek kita menyeru agar kita menepikan saja agama atau memisahkan agama dan pentadbiran sosial, politik dan ekonomi negara, maka sebetulnya mereka telah mengimpotkan fikiran-fikiran yang telah disediakan oleh orang orang Eropah dan mengulangi seperti burung kakak tua apa yang diucapkan oleh orang-orang eropah di negeri negeri mereka.(Muhammad Qutb, e-book – Salah Faham Terhadap Islam)]

Oleh : Othman

No comments:

Post a Comment