Thursday, September 17, 2009

PENGARUH TASAWUF DALAM PEMIKIRAN ISLAM


Oleh : aLox’s_2d ibn Shafiee


Tasawauf mempunyai pengaruh yang sangat kuat di dalam disiplin ilmu Islam. Ia merupakan benih keharuman dalam Islam. Kerana, menjadi inti cahaya Muhammad, merupakan pelajaran jiwa dan rohaniNya. Ia juga mempunyai sumbangan yang cukup besar dalam mengungkap makna-makna Al-Quran dan Hadis Nabi s.a.w.

Di dalam pengetahuan Islam sendiri, Tasawuf merupakan kekuatan yang besar, meskipun harus menghadapi serangan bertubi-tubi dari sayap kanan dan kiri. Tasawuf merupakan khazanah besar sepanjang penggalian pengetahuan alam.

Dapat dikatakan bahawa Tasawuf telah berhasil mematahkan fahaman materialisme yang melanda dan menyerang dunia Timur. Menghentikan gelombang kekufuran, fahaman-fahaman sesat yang telah menakluki alam Islam sejak kemunculanNya lagi.

Tasawuf telah berhasil menyumbangkan sahamNya yang tidak sedikit dalam perluasan Islam. Ia ikut menakluki bangsa-bangsa yang selama itu masih belum disentuh Islam (hal tesebut memang diperlukan pada zaman awal Islam, kerana pada ketika itu mereka yang menjadi sasaran dakwah masih asing melihat Islam, dan cenderung memusuhinya), atau belum dapat didirikan pusat dakwah di tengah-tengah mereka. Lambat-laun kaum Sufi berjaya menembusi jantung Afrika, dataran Asia, dan hampir merata di Kepulauan laut Teduh. Merekalah yang telah berjaya menempatkan Islam di hati umat manusia, dengan lemah-lembut dan kasih-sayang yang mereka tampilkan. Merekalah yang berdiri di hadapan umat, mengubati gangguan mental, dan meringankan bencana hidup, serta meyelamatkan umat manusia dari jurang kesesatan dan kebimbangan. Mereka berani menghadapi khalifah-khalifah, juga pegawai-pegawai kerajaan untuk menegakkan keadilan di antara pemimpin-pemimpin tersebut.

Dalam bukunya “Filsafat Islam”, Edward Ross mengatakan; “Munculnya kumpulan Sufi yang meluas di dalam Islam, ini adalah kerana terdapatnya pemahaman hubungan rindu yang kuat dengan Tuhan yang Pengasih dan Penyayang, yang mengalirkan cinta.”

Tanggapan yang tepat. Ini kerana Tasawuf merupakan media yang mengajarkan kepada manusia tentang cinta, menunjukkan hati akan adanya rindu, serta setia kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Adalah suatu hal yang ganjil apabila melupakan budaya Tasawuf Islam yang sangat jelas mempersembahkan nilai positif yang tinggi. Tasawuf merupakan pengisi sisi kosong kalbu Muslim, mengajarkan cinta, membentangkan kemurnian dan melarutkan kesucian dalam kehidupan.

Tasawuf benar-benar berjaya mendirikan perguruan tinggi di jantung dunia Islam lebih awal beratus-ratus tahun sebelum perguruan lainnya berdiri. Dengan demikian, madrasah atau perguruan-perguruan milik tokoh-tokoh Tasawuf dan pengikutnya menjadi madrasah atau perguruan contoh yang bergerak sendiri di planet bumi. Ia merupakan akademik ilmiah, dimana guru-gurunya menerima cahaya daripada Allah S.W.T. Mereka terbangkan hati ke langit cinta. Di dalam akademik tersebut juga mereka tuangkan ilmu kepada pengikut-pengikut yang sekali gus sebagai muridnya.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahawa kaedah pendidikan mental dan akhlak setiap tokoh-tokoh Sufi dan pengikutnya di perguruan tinggi mereka itu, menjadi kaedah pendidikan tertinggi di dunia. Sebab , pendidikan mereka mempunyai tujuan yang paling terpuji, sejak terbentuknya pengajaran dan pembelajaran antara guru dan anak didiknya.

Penyair-penyair Tasawuf telah berjasa dalam mengangkat puisi sebagai salah satu bentuk diantara disiplin ilmu yang ada. Puisi-puisi karya mereka menjadi senjata dalam kegiatan dakwah, memperbaiki warna kehidupan, serta sedikit demi sedikit merendam kekejaman, Vandalisme dan kebiadapan serta setiap gerak yang mengarah kepada perilaku tidak bermoral.

Khazanah Tasawuf dalam bentuk prosa merupakan suatu kebanggaan tersendiri pula, yang pena-pena lain tiada mampu menyainginya. Kerana, karya-karya mereka benar-benar cemerlang, mencakup seluruh arah hasil karya penulis prosa lainnya.

Penulis cerita misalnya, banyak mengambil bahan daripada kehidupan Rabiah Al-Adawiyah. Sudah lebih lima puluh buah buku cerita mengupas tentangnya. Juga hikayat Al-Hallaj dan kematiannya. Pertualangan Muhyiddin Ibnu Arabi, dan perubahan drastik yang terjadi pada diri Ibrahim bin Adham, dari seorang yang serakah dunia dengan segala macam kegemaran negatifnya, menjadi tokoh Iman dan Amal Soleh.

Pelajar ilmu Jiwa dan Sosial telah menemukan perilaku sempurna pada diri Al-Jilani dan Al-Busthami, yang menentukan taat dan maksiat, keluar dari satu sumber dalam bentuk yang berbeza. Dia juga menentukan Risalah Cinta bagi setiap yang hidup, bahkan juga terhadap benda-benda mati. Tidakkah pada benda-benda mati itu terdapat pula kehidupan? Tidakkah benda-benda mati itu juga memuji dan menyucikan Tuhannya? Tidakkah batu-batan juga ada rasa takut terhadap Allah S.W.T.

Pada Ibnu Al-Farid, Al-Junaid, Zunnun ada orang-orang yang meneladani mereka, terdapat getaran Iman, sukacita Makrifat dan mabuk cinta.

Tasawuf adalah dunia sempurna. Didalamnya terdapat ilmu Akhlak, Pengetahuan, Fisalat, Feqah, Ushul, Kisah-kisah serta segala macam yang diperlukan bagi mendalami ilmu, budi pekerti, kelazatan, ketenteraman dan kebahagian yang harum. Darinya mengalir cinta dan sukacita.

Tasawuf adalah tatakrama yang mementingkan adab sopan santun yang tinggi lagi sempurna. Ilmu yang tidak memendam keraguan, bahkan menjadi cahaya petunjuk, taat dan iman.

Pernah Abu Muhammad bin Yahya mendengarkan perbincangan orang-orang Sufi. Dia lantas keluar dari forum seraya berbisik : “kata-kata mereka itu datang daripada Allah S.W.T. Ada unsur paksaan daripada Zat yang tiada pernah berbohong.”

Perhatikan salah satu catatan Hasan Al-Bashri di bawah ini;

“…. Sesungguhnya Allah Azza wa jalla mempunyai hamba-hamba. Sebagaimana orang yang melihat ahli Syurga kekal di dalamnya, atau orang melihat ahli Neraka, yang juga kekal di dalamnya. Hati mereka sedih, perilaku jahat mereka selamat terkendali, keperluan mereka ringan, jiwa mereka bersih, bersabar pada sejumlah hari yang pendek, kemudian disusul kelegaan yang panjang. Adapun malam hari, adalah saat-saat mengheningkan cipta, air mata meleleh membasahi pipi sambil berdoa kepada Allah S.W.T. “Ya Tuhan…Ya Tuhan.” Sedang pada siang hari, mereka adalah orang-orang Arif yang Alim. Orang-orang yang suci lagi bersih seperti kucup bunga. Orang menyangka mereka sedang sakit, meskipun mereka sebenarnya tidak sakit atau menganggap fikiran mereka sedang kacau. Benar , mereka memang sedang kacau. Kacau oleh cintanya kepada Tuhan dan mengingat akhirat. Dan hal itu adalah luhur.”

No comments:

Post a Comment