Thursday, May 13, 2010

FADHILAT SYUKUR

Ketahuilah bahawa Allah S.W.T membandingkan kesyukuran dan zikirullah itu adalah sesuatu yang seiring dan saling berkaitan antara satu sama lain, sebagaimana firmanNya :
((ولذكر الله أكبر)) العنكبوت : 45
Maksudnya : “dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih besar”

Dan firmanNya lagi :
(( فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون )) البقرة : 152
Maksudnya : ”maka ingatlah kamu kepadaKu nescaya aku akan mengigati kamu, dan bersyukurlah kepadaKu, dan janganlah kamu mengingkari nikmatKu”

Dan firmanNYa lagi :
((ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم )) النساء : 147
Maksudnya : “ mengapa Allah akan menyeksamu, jika kamu bersyukur dan beriman? “

Dan firmanNya lagi :
(( وسنجزي الشاكرين )) ال عمران : 145
Maksudnya : “dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur”

Dan firman Allah S.W.T tentang perkataan Iblis laknatullah :
(( لأقعدن لهم صراطك المستقيم )) الأعراف : 16
Maksudnya : “saya akan benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang lurus”
Diriwayatkan bahawa jalan yang lurus itu ialah jalan kesyukuran. Dan sesungguhnya Allah S.W.T menjadikan kesyukuran itu sebagai kunci ataupun percakapan ahli syurga sebagaimana firmanNya yang bermaksud :”dan mereka mengucapkan “ segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjiNya kepada kami” (Azzumar : 74), dan firmanNya lagi yang bermaksud : ”dan penutup doa mereka ialah “ segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam”
Dan adapula pengkhabaran dari hadis-hadis dan sirah junjungan mulia S.A.W, bahawasanya

Rasulullah S.A.W telah bersabda :
(( الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر ))
Yang bermaksud : “ seseorang yang makan dan ia bersyukur atas nikmat itu maka kedudukkannya seperti seorang yang berpuasa dan ia sabar atas itu”
Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Baginda, bahawa sesungguhnya ia telah berkata : “ aku telah berjumpa Aisyah Radiallahu’anha, maka aku bertanya kepadanya : Khabarkan kepada kami apakah amalan yang sangat-sangat disukai oleh Rasulullah S.A.W yang telah engkau lihat? Maka Aisyah pun menangis lalu berkata : “ dan apa-apa keadaanNya yang tidak disukai? Satu malam Rasulullah S.A.W telah datang kepada ku maka Baginda telah mendampingiku -atau dikatakan datang kepadaku dalam keadaan tidak berkasut- sehingga telah tersentuh kulitku dengan kulit Baginda, kemudian Baginda berkata : (( wahai anak abu bakar aku ingin memperbanyakkan amalan-amalanku terhadap TuhanKu)), maka Aisyah telah berkata : aku lebih menyukai untuk menghampiri Engkau akan tetapi ia telah melepaskan rasa cintannya, maka Aisyah telah mengizinkan akan kehendak Rasulullah S.A.W itu, lalu Rasulullah bangun dan terus mendapat air untuk Ia berwuduk yang mana Baginda tidak menggunakan air untuk Ia berwuduk itu terlampau banyak, kemudian Baginda solat lalu menangis sehingga mengalirkan air mata ke dadaNya, kemudian rukuk sambil menangis, begitu juga dalam keadaan Baginda sujud dan kemudiannya Baginda bangkit semula dalam keadaan menangis berterusan sehingga selesai solatNya, dan telah datang bilal dan meminta izin untuk solat, maka ia berkata : “Ya Rasulullah apa yang Engkau tangiskan dan sesungguhnya Allah telah mengampunkan dosa-dosaMu apa-apa yang terdahulu dan apa-apa yang akan datang”. Maka Baginda bersabda ; “adakah aku bukan seorang hamba yang bersyukur, dan aku tidak lakukan itu demi sesungguhnya Allah S.W.T telah mewahyukan kepadaKu,
(( إن في خلق السموات والأرض)) البقرة : 164
Dan ini adalah menunjukkan bahawa tangisan itu adalah diharuskan dan tidak harus terputus selama-lamanya. Jika dilihatkan perjalanan yang ditunjukkan oleh para nabi bahawasanya sebahagian para nabi berjalan dengan batu yang kecil yang keluar darinya air yang banyak maka ia menjadi sesuatu yang disukai. Ketika aku mendengar akan firman Allah yang bermaksud ; “ Bahan bakarnya manusia dan batu”. Maka aku menangis disebabkan ketakutan terhadap itu. Maka ia telah meminta untuk berlari dari api maka ia terus berlari, kemudian setelah beberapa waktu lalu berkata : “kenapa kamu menangis sekarang?” maka ia berkata : “itu adalah tangisan ketakutan dan ini adalah tangisan kesyukuran dan kegembiraan”.
Hati seorang hamba itu adalah seperti batu atau ia sangat-sangat keras dari batu, dan kekerasan itu akan hilang dengan tangisan dalam keadaan takut dan syukur. Sabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud : “Pujian itu pakaian ar-Rahman”. Allah S.W.T telah mewahyukan kepada Nabi Ayub A.S : “sesungguhnya Aku redha dengan kesyukuran itu dan ia merupakan ganjaran daripada wali-waliKu”. Dan Allah S.W.T telah mewahyukan kepadanya juga sifat-sifat orang yang sabar : bahawa rumah mereka adalah Dar as-Salam apabila mereka memasukinya, mereka diilhamkan dengan sifat-sifat syukur dan ia adalah sebaik-baik perkataan. Dan disisi kesyukuran itu akan ditambah nikmat-nikmat yang melimpah, telah bertanya saidina Umar R.A : “apakah harta yang akan kita ambil? Rasulullah S.A.W. bersabda : “akan diambil seseorang daripada kamu lidah yang berzikir dan hati yang bersyukur”. Maka oleh yang demikian diperintahkan agar mengumpulkan hati-hati yang bersyukur mengantikan dari harta. Ibn mas’ud berkata; kesyukuran itu adalah sebahagian dari iman.

Terjemahan kitab : Ihya’ ulumuddin, Imam abu hamid al-Gazali

No comments:

Post a Comment