Sunday, June 20, 2010

Kehidupan Bersama Al Quran

Sebagai muslim kita meyakini bahawa al-quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah kepada nabi Muhammad s.a.w. Al-quran adalah petunjuk bagi manusia untuk memperolehi kebahagiaan dunia dan akhirat.

Kita juga mengetahui bahawa Allah telah menurunkan kitab-kitab suci lain kepada para nabi sebelum baginda s.a.w. Taurat kepada nabi Musa, Zabur kepada nabi daud dan Injil kepada nabi Isa a’laihimussolatuwassalam sebagai petunjuk kehidupan bagi orang-orang yang hidup sezaman dengan mereka.

Al-quran merupakan mukjizat terbesar sebagai bukti kebenaran kenabian nabi Muhammad s.a.w. Al-quran memiliki stuktur dan gaya bahasa yang sangat tiggi nilai sasteranya serta kandungan makna yang sangat mendalam yang sekali-kali tidak akan dapat disaingi oleh mana-mana karya.

Isi al-quran meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang mana manusia tidak akan sekali-kali sesat jika berpegang teguh dengannya. Al-quran menceritakan sejarah orang terdahulu dan bagaimana mereka menjalani kehidupan serta bagaimana akhir kehidupan mereka untuk menjadi pelajaran,pengajaran dan ikhtibar bagi kita.

Sebagai umat islam kita wajib membaca,mempelajari serta mengamalkan ajaran al-quran kerana ia adalah sumber hukum dan kebenaran.Al-quran adalah bacaan terbaik dan termulia yang dapat menghibur serta menenangkan hati dikala duka menerpa, memperkuat jiwa dikala lemah dan untuk memperlihatkan rasa syukur ketika kita berbahagia dan memberikan kita penawar di saat gudah gelana.

-------------------------------------------------------------------------------------
"(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram." Ar-Ra'd : 28)

"Dan Kami Turunkan dari Al-Quran (sesuatu) yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim (Al-Quran) itu hanya akan menambah kerugian." (Al-Isra' : 82)
-------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment