Sunday, June 20, 2010

Keutamaan beramal di Zaman Fitnah

Daripada keutamaan-keutamaan yang dituntut adalah beramal ketika mana zaman itu dipenuhi dengan fitnah-fitnah yang berleluasa, ujian-ujian dan kedahsyatan yang merosakkan fitrah kehidupan manusia. Maka oleh yang demikian beramal dengan amalan yang soleh di sini adalah tanda dalam kekuatan dalam agama, membimbing kearah keyakinan dan penetapan serta kekuatan dalam kebenaran. Sesungguhnya keperluan kepada amal soleh dan kebaikan memperbaiki akhlak serta peradaban manusia ketika zaman fitnah ini adalah sangat dituntut berbanding zaman-zaman selain dari itu.

Telah disebut di dalam hadis sahih yang bermaksud (( orang mu’min yang kuat sangat disukai oleh Allah S.W.T daripada orang mu’min yang lemah)), dan telah diperkuat dengan dalil daripada sabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud (( sebaik-baik jihad menegakkan kebenaran ketika berhadapan dengan sultan atau pemimpin yang zalim )) dan telah diriwayatkan bahawa ketua para syuhada’ iaitu saidina Hamzah ibn Abdul Mutalib yang mana beliau seorang lelaki yang menentang akan pemerintah yang zalim maka beliau telah memerintah untuk menahan dari kezaliman, lalu beliau membunuh raja yang zalim itu.

(( sebaik-baik para syuhada’ itu adalah mereka yang berjihad di dalam satu barisan, yang mereka sekali-kali tidak akan berpaling wajah-wajah mereka sehingga mereka dibunuh, mereka-mereka ini ditempatkan dalam taman-taman syurga yang tinggi di sisi Allah S.W.T, mereka dicintai oleh Allah S.W.T dan mereka ini tidak akan dihisab amalan-amalan mereka yang sesungguhnya mereka ini ditempatkan di dalam taman-taman syurga Allah S.W.T )). dan oleh sebab demikian itu kelebihan berpegang teguh dengan agama ketika mana zaman fitnah dan hari-hari ujian ini sehinggalah telah disebut dalam beberapa hadis,: orang-orang yang berpegang dengan agamanya ketika hari-hari ujian ini (sabar), baginya ganjaran yang sangat besar (50) berbanding sesetengah para sahabat R.A.

Maka sesungguhnya telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tarmizi serta Ibn Majah di dalam sunan-sunan mereka, daripada Abu Umaiyah as-Sya’bani telah berkata : aku telah bertanya kepada Abu Sa’labah al-Khassani telah berkata : aku bertanya : wahai Abu Sa’labah! Apakah pendapat kamu tentang ayat al-Quran ini :
(( عليكم أنفسكم , لا يضركم من ضل إذا اهتديتم, إلى الله مرجعكم جميعا )) ؟ (المائدة : 105)

Beliau menjawab : adapun demi Allah ! sesungguhnya engkau telah bertanya tentang perkara itu, yang mana aku telah bertanya tentang itu kepada Rasulullah S.A.W maka baginda bersabda: (( kamu diperintahkan untuk melakukan kebaikkan, diperintahkan untuk menegahkan akan kemungkaran, sehingga apabila engkau telah melihat kebakhilan itu menjadi ikutan , bersangatan mengikut hawa nafsu, kehidupan dunia yang dipenuhi kemewahan, keta’asuban setiap diri pemikir akan pandangannya, maka berjagalah akan dirimu, serulah akan kamu mereka-mereka ini, maka sesungguhnya kamu masih mempunyai hari-hari akan mendatang, kesabaran dalam waktu itu seperti menggengam bara api, bagi pengamal amal soleh itu akan waktu-waktu itu seperti ganjaran 50 orang lelaki yang mereka itu beramal seperti amalannya )) Riwayat Abu Daud dan Tarmizi, dan berkata : Hadis Hasan Qharib, dan telah ditambah oleh Abu Daud dan Tarmizi : dikatakan : Wahai Rasulullah S.A.W ! adakah ganjaran 50 oang lelaki itu daripada kami atau daripada mereka? Telah bersabda : ((bahkan ganjaran 50 daripada kamu semua)).

Hadis ini bukanlah ditujukan kepada mereka daripada golongan Muhajirin dan Ansar, Ahli Badr, Ahli yang dalam perjanjian (Bai’ah Ridwan), dan dikalangan-kalangan seumpama mereka sahaja, maka sesungguhnya mereka ini yang seorang itu tiada ketamakkan dalam menyampaikan dakwah sekalipun berbeza kedudukan mereka. Dan akan tetapi itu adalah gambaran akan cita-cita para pengamal soleh untuk agama Islam hari ini ketika berleluasanya fitnah yang bersangatan, dengan apa yang dijanjikan Allah S.W.T atas lisan RasulNya kepada ganjaran yang berlipat kali ganda : ganjaran lima puluh orang pada zaman kemenangan (para sahabat) dan zaman kehancuran. Dan sesungguhnya benarlah akan perkhabaran Rasulullah S.A.W yang mulia, maka seorang pengamal itu dengan amalan soleh untuk agamanya, bersabar dalam menghadapi kemusnahan umat manusia, seperti ia menggenggam bara api, yang dia dihimpit dari segi dalaman dan dia diperangi dari segi luaran, yang orang-orang kafir itu mengumpul akan kekuatan mereka untuk memeranginya dengan tipu daya mereka, dan sesungguhnya telah berlaku perselisihan diantara mereka, sesungguhnya Allah S.W.T berada dibelakang ahli-ahli kebaikkan itu, para-para ahli hukama’ meminta diterima akan kelemahan mereka dari tipu daya musuh-musuh Islam dalam memerangai ahli-ahli yang berpegang dengan agama Islam ini, yang mereka dikokong akan kebebasan, yang mereka ditindas serta mereka dipencilkan serta disisihkan. maka itulah yang mereka telah hadapi daripada musuh-musuh mereka itu.

Diriwayatkan daripada mi’qal ibn yasar R.A bahawa Rasulullah S.A.W telah bersabda :
(( عبادة في الهرج كهجرة إلي ))
((Amal ibadah ketika zaman kekacauan seperti berhijrah kepadaku))
Riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim, Imam Tarmizi serta Imam Ibn Majah.
((الهرج)) bermaksud : perselisihan dan kefitnahan, dan sesungguhnya telah ditafsir bahawa ia bermaksud pembunuhan atau peperangan dalam sesetengah hadis, kerana kefitnahan dan perselisihan itu akan menyebabkan berlakunya pembunuhan atau peperangan, maka didatangkan musabab dengan adanya sebab.

Fi Fiqh al-Aulawiyat Dirasat Jadidah Fi Dhaui al-Quran wa as-Sunnah :
Dr. Yusof al-Qardawi, Maktabah Wahbah.

No comments:

Post a Comment