Tuesday, August 4, 2009

Ghazwah

Disediakan oleh : Ahmad Khalid Syukri
Diterjemah oleh : Humaira ‘Urfa

Perang Badar Kubra
(17 Ramdhan 2 Hijrah)

Perang Badar dikira perang yang paling penting dan yang paling agung di dalam pertempuran Islam melawan tentera musyrikin, Allah membantu orang muslimin dengan memberi pertolongan yang besar iaitu perasaan gerun dengan bilangan yg sedikit (313 orang) daripada muhajirin dan ansar, berhadapan dengan (950 orang) daripada musyrikin dengan kelengkapan dan kuda-kuda perang mereka. Telah syahid dikalangan muslimin 14 orang syuhada’, dan telah terbunuh dikalangan musyrikin 70 orang dan telah tertawan 70 orang, Allah azza wa jalla telah menurunkan bantuan dari kalangan para malaikat untuk menetapkan hati pejuang-pejuang Islam dan mencampakkan kegerunan dalam hati mereka yang kufur, dan telah diturunkan firman Allah azza wa jalla: (Dan sesungguh, Allah telah menolong kamu dalam perang badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Kerana itu bertakwalah kepada Allah, agar kamu mensyukuri-Nya.) (Surah:Ali imran, Ayat:123)


Perang Banu Qinuqa’
(syawal 2 hijrah)

Telah keluar Yahudi “Bani Qainuqa’ dan Bani Nadhir dan Bani Quraizah” memohon keringanan apabila terkesan sedikit sebanyak daripada kemenangan orang Islam di perang Badar, setelah mereka merasa dengan kehilangan untuk meninggalkan pengaruh mereka dan kepentingan mereka. Maka Rasulullah SAW meghimpunkan mereka dan menyeru kepada Islam lalu mereka enggan menerima dan melawan serta menaruh dendam juga benci sehinggakan salah seorang yahudi telah datang membuat angkara kepada seorang wanita islam di pasar ketika mana wanita itu terleka lalu dia mengikat hujung baju wanita tersebut di bangku yang didudukinya, maka ketikamana wanita tersebut bangun tersingkaplah tudungnya, dan terbukalah hijab,lalu yahudi itu ketawa, maka wanita tersebut menangis: islamah,islamah,lalu bagi menyahut panggilan tersebut oleh salah seorang lelaki muslim yang geram/panas hati lalu dia membunuh yahudi tersebut. Maka bertubi-tubi serangan yahudi ke atasnya maka terbunuhlah muslim tersebut, gugurlah dia sebagai syahid. Setelah itu orang islam mengepung orang-orang yahudi selama 15 hari 15 malam kemudian menghalau mereka dan mengeluarkan mereka daripada Madinah .


Perang Uhud
(syawal 3 hijrah)

Telah berjalan Quraisy dengan 3000 tentera untuk memerangi orang-orang Islam bagi membalas dendam akibat ramai keluarga mereka yang terbunuh dalam perang Badar. Dan orang islam dengan tentera seramai 1000 pejuang. Ketika mana pengunduran ketua munafik “Abdullah bin ubai “ , Nabi dikecewakan dan diruntun oleh tentera-tenteranya untuk kembali ke Madinah, namun Nabi saw tidak berganjak lalu mara ke medan pertempuran. Pada awal pertempuran kemenangan sudah menjadi milik orang Islam, kalaulah tidak kerana ahli pemanah ingkar dengan perintah-perintah Rasulullah saw untuk terus kekal tetap di atas bukit, mereka turun daripada bukit kerana sebahagian daripada mereka menyangka bahawa peperangan telah tamat . Lalu orang muysrik mengepung tentera Islam, { apabila mereka melihat bukit kosong dari pemanah mereka pula naik atas bukit mengambil tempat pemanah} lalu berterabur barisan Muslimin dan penggempur berserakan, telah syahid didalamnya 70 orang dikalangan muslimin dan terbunuh 22 orang dikalangan musyrikin.


Orang musyrikin meninggalkan medan pertempuran dan tidak tertawan seorang pun, Pada hari berikutnya Rasulullah saw dan para sahabatnya menanggung derita kerana luka dan kematian, orang Musyrik menuju Makkah dengan merasa suatu kesuksesan.


Perang Bani Nadhir
(Rabiul awal 4hijrah)


Yahudi Banu Nadhir membuat helah untuk membunuh curi Rasulullah SAW dalam pertemuan dengan mereka. Sedang Baginda duduk di sisi mereka, lalu Allah mengkhabarkannya dengan wahyu lalu Baginda meninggalkan tempatnya dan berjaya terlepas daripada tipu helah mereka dan terbongkarlah pembelotan mereka , dan Baginda memerintahkan untuk memerangi mereka , dan mengepungkan mereka 6 malam lalu , dia membakar sebahagian pokok kurma mereka , mereka dibuang negeri , lalu mereka menurut dan bertaburanlah mereka dan mereka dibuang negeri ke Khaibar dan Syam, ini adalah kemenangan tanpa pertempuran .

No comments:

Post a Comment